JABATAN | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

» JABATAN

JABATAN

Fakulti Rekabentuk dan Senibina terdiri daripada tiga jabatan , iaitu Jabatan Senibina Landskap, Jabatan Senibina dan Jabatan Reka Bentuk Perindustrian

B1566248893