PENYELIDIKAN, INOVASI DAN SISWAZAH | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

» PENYELIDIKAN, INOVASI DAN SISWAZAH

PENYELIDIKAN, INOVASI DAN SISWAZAH

Dengan minda yang bertenaga, kreatif dan inovatif dalam fakulti, FRSB berusaha untuk menjadi pemimpin dalam penyelidikan, pengajaran, dan inovasi reka bentuk bukan sahaja dalam negara tetapi juga di peringkat antarabangsa.

SXEOAA3~