KEPENTINGAN PENYERTAAN REKA BENTUK DALAM PERANCANGAN DAN REKA BENTUK LANDSKAP | FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
» ARTICLE » KEPENTINGAN PENYERTAAN REKA BENTUK DALAM PERANCANGAN DAN REKA BENTUK LANDSKAP

KEPENTINGAN PENYERTAAN REKA BENTUK DALAM PERANCANGAN DAN REKA BENTUK LANDSKAP

KEPENTINGAN PENYERTAAN REKA BENTUK  DALAM PERANCANGAN DAN REKA BENTUK LANDSKAP
Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Yazid Mohd Yunos

Penyertaan reka bentuk  adalah proses demokratik untuk reka bentuk (sosial dan teknologi) sistem yang melibatkan kerja manusia, berdasarkan hujah bahawa pengguna  harus terlibat dalam reka bentuk yang mereka akan gunakan, dan bahawa semua pihak berkepentingan, termasuk dan terutamanya pengguna, mempunyai input yang sama dalam proses interaksi reka bentuk

Penyertaan reka bentuk  memainkan peranan penting dalam perancangan landskap, melibatkan pihak berkepentingan, komuniti, dan pengguna akhir dalam proses reka bentuk untuk mencipta ruang luar yang lebih inklusif dan mampan. Pendekatan ini semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir kerana kemampuannya untuk menyatukan pelbagai pandangan dan meningkatkan penglibatan komuniti. Artikel ini mengkaji kepentingan partisipasi reka bentuk  dalam perancangan landskap dan impak positifnya terhadap kualiti dan kegunaan keseluruhan ruang luar.

Salah satu manfaat utama penyertaan reka bentuk  dalam perancangan landskap adalah kemampuannya untuk memastikan reka bentuk akhir selari dengan keperluan dan kehendak komuniti. Dengan melibatkan pihak berkepentingan dari awal, arkitek landskap dapat mendapatkan pandangan yang berharga tentang konteks tempatan, aktiviti, kepentingan budaya, dan keperluan khusus tapak. Pengetahuan ini membolehkan reka bentuk landskap yang tidak hanya estetik tetapi juga berfungsi, mampan, dan mencerminkan identiti komuniti.

Selain itu, penyertaan reka bentuk  boleh membawa kepada penyelesaian yang lebih inovatif dan kreatif dalam perancangan landskap. Dengan merangkumi pelbagai suara dalam proses reka bentuk, pereka dapat meneroka pelbagai idea dan konsep yang mungkin tidak dipertimbangkan sebaliknya. Pendekatan kolaboratif ini sering menghasilkan reka bentuk yang unik dan khusus tapak yang meningkatkan kualiti keseluruhan ruang landskap.

Penyertaan reka bentuk  juga memupuk rasa memiliki dan bangga di kalangan ahli komuniti. Apabila individu terlibat dalam perancangan dan reka bentuk ruang awam, mereka lebih cenderung untuk merasai tanggungjawab dan tanggungjawab terhadap ruang tersebut. Ini boleh membawa kepada peningkatan penglibatan komuniti, penyelenggaraan landskap yang lebih baik, dan rasa sense of belonging komuniti yang lebih kuat.

Selain itu, penyertaan reka bentuk  dapat membantu mengatasi cabaran sosial dan alam sekitar dalam perancangan landskap. Dengan melibatkan pihak berkepentingan, arkitek landskap dapat mengenal pasti dan memberi keutamaan kepada isu seperti aksesibiliti,

pemuliharaan biodiversiti, dan perubahan iklim. Pendekatan proaktif ini boleh menghasilkan reka bentuk landskap yang tidak hanya memenuhi keperluan masa kini tetapi juga menyumbang kepada masa depan yang lebih lestari dan tahan lasak.

Sebagai kesimpulan, penyertaan reka bentuk  adalah pendekatan yang berharga dalam perancangan landskap yang boleh membawa kepada ruang, tempat dan aktiviti yang lebih inklusif, mampan, dan berkaitan dengan budaya. Dengan melibatkan pihak berkepentingan dan komuniti dalam proses reka bentuk, arkitek landskap dapat mencipta landskap yang meningkatkan kualiti hidup untuk semua pengguna dan menyumbang kepada kesejahteraan keseluruhan komuniti.

 

 

Salah satu teknik Penyertaan Reka Bentuk yang dinamakan ‘Planning For Real’ menggunakan 3D Model bagi memudahkan proses berlaku dengan lebih interaktif

 

 

 

Penyertaan reka bentuk menggunakan pelan tapak memudahkan peserta memahami konteks tapak cadangan untuk mereka menyertai proses tersebut

Date of Input: 09/05/2024 | Updated: 09/05/2024 | marini

MEDIA SHARING

FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397694090
0389480017
WXFUFAM~