MASTER SENI BINA LANDSKAP | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» AKADEMIK » PENGAJIAN SISWAZAH » MASTER SENI BINA LANDSKAP

MASTER SENI BINA LANDSKAP

          

 

 PENDAHULUAN

                                

Rakan Kerjasama
The Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM)is a professional body for landscape architects in Malaysia.

 

Program Master Seni Bina Landskap di UPM telah lama diwujudkan iaitu sejak tahun 1996 lagi serta ia merupakan satu-satunya program peringkat master yang diakreditasi oleh Institute Arkitek Landskap, Malaysia (ILAM). Program MLA di UPM mempunyai tenaga pengajar yang bertauliah serta berpengalaman daripada kalangan pensyarah di Jabatan Seni Bina landskap, Fakulti Rekabentuk dan Senibina, UPM serta disokong pula oleh ahli professional bersekutu daripada firma-firma terkenal dari dalam dan luar Lembah Kelang.

 

Para pelajar MLA dikehendaki melengkapkan 62 kredit untuk bergraduat. Dalam keadaan biasa ini mengambil masa 5 semester. Pelajar dikehendaki membayar yuran kredit dan juga yuran semester. Mereka juga diperlukan untuk membayar sendiri kos lawatan lapangan, alat menulis dan melukis termasuk bahan melukis untuk pembentangan hasil kerja. 

 

 

 SYARAT KEMASUKAN

 

 

Latar belakang seni bina Landskap , Seni bina , & Seni bina dalaman

 

  • PNGK 3.00
  • PNGK 2.750 - PNGK 2.999 + 3 Tahun Pengalaman kerja
  • PNGK 2.500 - 2.749 + 5 Tahun pengalaman kerja

 

 

 STRUKTUR PROGRAM

 

 

Program Master Seni Bina Landskap ini dikendalikan dalam tempoh tiga (3) hingga enam (6) semester dengan minimum 41 kredit untuk bergraduat bagi calon Bacelor Seni Bina Landskap, 53 kredit bagi calon Bacelor Seni Bina atau Seni Bina Dalaman dan 62 kredit bagi calon lain dalam bidang yang berkaitan.

 

 

Skema Pengajian bagi calon lain dalam bidang yang berkaitan 

 

SEMESTER 1 (FEBRUARI)
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Asas Tambahan

 

LAR5000 Studio Reka Bentuk 3(3+0)
LAR5200 Sejarah Seni Bina Landskap 2(2+0) 
LAR5100 Komunikasi Grafik 3(0+3) 
LAR5502  Teknologi Kejuruteraan Landskap 3(2+1) 
LAR5503 Teknologi Bahan dan Pembinaan Landskap  3(2+10
     Jumlah Jam Kredit  14

 

SEMESTER 2 ( JUN) - SEMESTER PENDEK
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam kredit

 Kursus Asas Tambahan

LAR5001 Studio Reka Bentuk Landskap 4(0+4)
LAR5800 Amalan Profesional Arkitek Landskap 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit 7

 

SEMESTER 3 ( SEPTEMBER)
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Teras LAR5002 Studio Perancangan Landskap Lestari 4(0+4)
LAR5401 Ekologi Landskap Tropika 3(3+0)
LAR5301 Diversiti Tumbuhan Tropika 3(2+1)
LAR5302 Reka Bentuk Penanaman 3(2+1)
    Jumlah Jam Kredit  13

SEMESTER 4 (FEBRUARI)
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Teras LAR5600 Studio Studio Reka Bentuk Bandar Berintegrasi 4(0+4)
LAR5202 Teori dan Kritik Seni Bina Landskap 3(3+0)
LAR5700 Pengurusan Landskap 3(2+1)
LAR5902 Kaedah Penyelidikan Seni Bina Landskap 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit 13

 

SEMESTER 5 (JUN) - Semester Pendek
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Elektif   Elektif 3(3+0)
  Elektif 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit 6

 

SEMESTER 6 (SEPTEMBER)
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Asas LAR5998 / LAR5999 Disertasi Master / Projek Master  6(6+0)
Kursus Elektif   Elektif 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit 9
    Jumlah Jam Kredit Untuk Bergraduat 62

 

 

 

 

  Skema Pengajian bagi calon dengan latar belakang Bacelor Seni Bina atau Seni Bina Dalaman

 

SEMESTER 1 (FEBRUARI)
Komponen Kod  Kursus Nama Kursus Jam Kredit

 

Kursus Asas Tambahan
LAR5200 Sejarah Seni Bina Landskap 2(2+0)
LAR5502 Teknologi Kejuruteraan Landskap 3(2+1)
Kursus Teras LAR5700 Pengurusan Landskap 3(2+1)
    Jumlah Jam Kredit  8

 

  SEMESTER 2 (JUN) - SEMESTER PENDEK  
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit

 

Kursus Asas Tambahan
LAR5001 Studio Reka Bentuk Landskap 4(0+4)
LAR5800 Amalan Profesional Arkitek Landskap 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit  7

  

   SEMESTER 3 (SEPTEMBER) 
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
  Kursus Teras   LAR5002 Studio Perancangan Landskap Lestari 4(0+4)
LAR5401 Ekologi Landskap Tropika 3(3+0)
LAR5301 Diversiti Tumbuhan Tropika 3(2+1)
LAR5302 Reka Bentuk Penanaman 3(2+1)
    Jumlah Jam Kredit

13

  

   SEMESTER 4 (FEBRUARI) 
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
  Kursus Teras   LAR5600 Studio Reka Bentuk Bandar Berintegrasi 4(0+4)
LAR5202 Teori dan Kritik Seni Bina Lamndskap 3(3+0)
LAR5902 Kaedah Penyelidikan Senibina Landskap 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit

10

 

 SEMESTER 5 (JUN ) - SEMESTER PENDEK
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Elektif    Elektif 3(3+0)
  Elektif 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit  6

 

 SEMESTER 6 (SEPTEMBER)  
Component Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Teras LAR5998/LAR5999 Disertasi Master / Projek Master  (0+6*+6)
Kursus Elektif   Elektif 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit  9
    Jumlah Jam Kredit Untuk Bergraduat 53

    

 

         

  Skema Pengajian bagi calon dengan latar belakang Bacelor Seni Bina Landskap 

 

  SEMESTER 1 (FEBRUARI) 
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Teras  LAR5700 Pengurusan Landskap 3(2+1)
LAR5600 Studio Studio Reka Bentuk Bandar Berintegrasi 4(0+4)
Kursus Electif   Elektif 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit  10

  

SEMESTER 3 (SEPTEMBER)
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
 Kursus Teras   LAR5002 Studio Perancangan Landskap Lestari 4(0+4)
LAR5401 Ekologi Landskap Tropika 3(3+0)
LAR5301 Diversiti Tumbuhan Tropika 3(2+1)
LAR5302 Reka Bentuk Penanaman 3(2+1)
    Jumlah Jam Kredit 

13

 

 SEMESTER 4 (FEBRUARI)  
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
 Kursus Teras LAR5202 Teori dan Kritik Seni bina Landskap 3(3+0)
LAR5902 Kaedah Penyelidikan Seni Bina Landskap 3(3+0)
Elektif    Elektif 3(3+0)
  Elektif 3(3+0)
    Jumlah Jam Kredit

12

 

 SEMESTER 6 (SEPTEMBER)  
Komponen Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Teras  LAR5998/LAR5999  Disertasi Master /Projek Master *  6(0+6)* 
    Jumlah Jam Kredit 6
    Jumlah Jam Kredit Untuk Bergraduat 

41 

 

 

 

 

 

 YURAN

   

 Pengiraan jumlah yuran jika pelajar menamatkan pengajian di dalam 4 Semester + 2 Semester Pendek

PELAJAR TEMPATAN

 

BIL.

PERKARA

JUMLAH

   

1

Yuran Pengajian (Semester Pertama)

RM1,350.00

2

Yuran Pengajian (Semester 2 & berikutnya)

RM1,100.00 x 3

3

Yuran Kredit (62 Kredit)

RM250.00 x 62

 

Jumlah Keseluruhan 

RM20,150.00

 

 

PELAJAR ANTARABANGSA

 

BIL.

PERKARA

JUMLAH

   

1

Yuran Pengajian (Semester Pertama)

RM2,400.00

2

Yuran Pengajian (Semester 2 & seterusnya)

RM2,150.00 x 3

3

Yuran Kredit (62 Kredit)

RM350.00 x 62

 

Jumlah Keseluruhan 

RM30,550.00

 

   PERTANYAAN LANJUT
 

 Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi kami di:

 Nama Penyelaras Program: Dr. Noor Fazamimah Mohd Ariffin

 Email: fazamimah@upm.edu.my 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemaskini:: 23/05/2023 [m_syida]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397694090
0389480017
WXCdJAY~