Penerbitan | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» PENYELIDIKAN & INOVASI » Penerbitan

Penerbitan

Daripada aktiviti penyelidikan di FRSB, hasil yang dikeluarkan adalah dalam pelbagai format antaranya adalah penerbitan jurnal, buku dan penerbitan makalah profesional. Hasil penerbitan ini adalah amat penting dikongsi bersama masyarakat untuk tujuan pengembangan ilmu dan pembangunan masyarakat serta industri

Kemaskini:: 17/04/2019 [mn_norsyidah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566250938