Kumpulan Penyelidikan | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» PENYELIDIKAN & INOVASI » Kumpulan Penyelidikan

Kumpulan Penyelidikan

Kumpulan dan Program Penyelidikan

Untuk menggiatkan aktiviti penyelidikan di FRSB, setiap Jabatan di galakkan untuk membangunkan kumpulan penyelidikan kecil dimana ahlinya terdiri daripada ahli jabatan.  Namun pihak FRSB juga menggalakkan program penyelidikan "multi and trans-disciplinary"  dimana keahlianya terbuka kepada penyelidik dari pelbagai jabatan dan fakulti yang berminat. Adalah menjadi harapan FRSB, dengan pembentukan kumpulan dan program penyelidikan ini, lebih banyak idea dan program penyelidikan yang inovatif dapat dihasilkan.  

Kemaskini:: 03/05/2019 [mn_norsyidah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566246750