Hasil Penyelidikan | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» PENYELIDIKAN & INOVASI » Hasil Penyelidikan

Hasil Penyelidikan

Hasil Penyelidikan

Daripada aktiviti penyelidikan di FRSB, hasil yang dikeluarkan adalah dalam pelbagai format antaranya adalah penerbitan jurnal, buku, harta intelek dan pengkomersilan. Hasil penyelidikan ini adalah amat penting dikongsi bersama masyarakat untuk tujuan pengembangan ilmu dan pembangunan masyarakat serta industri

Kemaskini:: 09/10/2017 [mn_norsyidah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566249409