Geran Penyelidikan | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» PENYELIDIKAN & INOVASI » Geran Penyelidikan

Geran Penyelidikan

Geran Penyelidikan

Semenjak penubuhan FRSB pada tahun 1996, ahli fakulti telah berjaya mendapatkan geran penyelidikan awam dan swasta sebanyak lebih dari RM6 juta. Antara penyumbang dana terbesar adalah Kementerian Pengajian Tinggi (MOHE) dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

Kemaskini:: 09/10/2017 [mn_norsyidah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566247583