JAWATANKUASA PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN FTP | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» MENGENAI KAMI » PENTADBIRAN FAKULTI » JAWATANKUASA PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN FTP

JAWATANKUASA PENGURUSAN PRESTASI DAN PELAKSANAAN FTP

Fakulti Rekabentuk dan Senibina sentiasa menyokong dan mendukung Visi, Misi, Hala Tuju dan Pelan Strategik UPM 2014 – 2020. FRSB haruslah menempatkan diri di landasan yang tepat agar dapat memenuhi keperluan ini. Sebagai langkah permulaan, FTP Fakulti Rekabentuk dan Senibina perlu dilihat semula.

Terma Rujukan :
Membangunkan Pelan Strategik dan Pelan Tindakan FRSB berpandukan Visi, Misi, Hala Tuju dan Pelan Strategik UPM 2014 – 2020 dan Putra Global 200.
Mencadangkan Perancangan Strategik dan Pelan Tindakan yang bersesuaian yang perlu dilakukan oleh Fakulti, Jabatan dan individu bagi mencapai KPI Fakulti yang telah ditetapkan oleh pihak universiti kepada pihak Pengurusan Fakulti.
Mengadakan perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan secara berterusan terhadap Faculty Transformation Program (FTP) melalui bengkel, makmal dan sebagainya bersama dengan ahli fakulti.
Menganalisis KPI Fakulti, Jabatan dan individu serta perkara-perkara yang berkaitan selari dengan ketetapan KPI Universiti.
Melaporkan Faculty Transformation Program (FTP) dan Prestasi KPI FRSB kepada pihak Pengurusan Fakulti di Mesyuarat Pengurusan Fakulti dan Mesyuarat Fakulti.
Menjadi pemudah cara dalam menjayakan Faculty Transformation Program (FTP).
Mempromosikan Faculty Transfomation Program (FTP) kepada warga fakulti dari semasa ke semasa.

Keahlian Jawatankuasa
Pengerusi - Prof. Dr. Khairul Aidil Azlin Abd. Rahman
Setiausaha - Timbalan Pendaftar

MAKMAL AKADEMIK DAN PENGANTARABANGSAAN
Matlamat 1:
Mempertingkatkan Kualiti dan Daya Saing Graduan
Bidang Reka Bentuk dan Seni Bina
(Pencapaian KPI Akademik, Antarabangsa & HEPA)

Sumarni Ismail (Ketua Makmal)
Penolong Pendaftar Kanan (Akademik, Antarabangsa & HEPA) (Urusetia)
Timbalan Dekan (Akademik, Antarabangsa & HEPA)
Ketua Jabatan Senibina Landskap
Dr. Mohd. Fairuz Shahidan
Dr. Mohd. Kher Hussein
Dr. Roziya Ibrahim
Dr. Mohd. Shahrudin Abd. Manan
Dr. Saiful Hasley Ramli
Dr. Mohd. Yazid Mohd. Yunos
Ar. Nik Fazlysham Nik Mat
Dr. Norhuzailin Hussain
Dr. Ahmad Rizal Haji Abd Rahman
Dr. Zulkifli Muslim
Dr. Nor Azlina Abu Bakar

Makmal Penyelidikan RDCE
Matlamat 2:
Penjanaan Nilai Melalui RDCE Yang Mampan dan Lestari
(Pencapaian KPI Penyelidikan dan Inovasi)

Dr. Zalina Shari (Ketua Makmal)
Penolong Pendaftar Kanan (Penyelidakan, Inovasi & JINM) (Urusetia)
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)
Ketua Jabatan Senibina
Prof. Dr. Khairul Aidil Azlin Abd. Rahman
Dr. Mohd. Shahrizal Dolah
Dr. Faziawati Abd. Aziz
Dr. Shureen Faris Abd. Shukor

MAKMAL JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
Matlamat 3:
Melonjakkan Perkhidmatan JINM dalam Bidang Reka
Bentuk dan Alam Bina Mampan
(Pencapaian KPI Jaringan Industri dan Masyarakat)

Wan Srihani Wan Mohamed (Ketua Makmal)
Asmadi Sarun (Urusetia)
Timbalan Dekan (JINM & Pembangunan)
Ketua Jabatan Reka Bentuk Perindustrian
Dr. Nur Dalilah Dahlan
Dr. Nor Atiah Ismail
Dr. Siti Mastura Md. Ishak
Ar. Mohd. Azli Mohamad Jamil
Prof Madya Dr. Nazlina Shaari
Emran@Zahrin Mohamad Taram

MAKMAL SUMBER MANUSIA
Matlamat 4:
Mempertingkatkan Kualiti Tadbir Urus
(Pencapaian KPI Sumber Manusia, Peng. Kewangan & ICT)

Roslina Sharif (Ketua Makmal)
Timbalan Pendaftar (Urusetia)
Dr. Ruhaizin Sulaiman
Dr. Maszura Abdul Ghafar
LAr. Nazri Saidon
Dr. Noor Fazamimah Mohd. Ariffin
Johan Ali
Arizy Velentino Ramli

Kuatkuasa Pelantikan
23 Ogos 2017 – 22 Ogos 2019 (2 tahun)

Kemaskini:: 21/09/2017 [arizy]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397694090
0389480017
B1566245559