JAWATANKUASA PENASIHAT PUTRA DESIGN NUCLEUS (PDN) | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» MENGENAI KAMI » PENTADBIRAN FAKULTI » JAWATANKUASA PENASIHAT PUTRA DESIGN NUCLEUS (PDN)

JAWATANKUASA PENASIHAT PUTRA DESIGN NUCLEUS (PDN)

Jawatankuasa Pengurusan Fakutli Rekabentuk dan Senibina telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Putra Design Nucleus (PDN). Fungsi jawatankuasa ini adalah seperti berkut :

 

  1. Mencadangkan strategi pemasaran dan menambahbaik hala tuju PDN.
  2. Meneliti perancangan sasaran dan penyelarasan pelaksanaan program-program yang dirancang.
  3. Meneliti perancangan pelaksanaan perundingan reka bentuk.
  4. Meneliti perancangan dan pembangunan modul-modul latihan mengikut kehendak industri dan komuniti.
  5. Memantau penjanaan pendapatan PDN.

Keahlian Jawatankuasa

Pengerusi        -           Dekan

Setiausaha      -           Penyelaras PDN

Ahli                  -           Timbalan Dekan (Akademik, Antarabangsa & HEPA)

-           Timbalan Dekan (Penyelidikan, Inovasi & Siswazah)

-           Timbalan Dekan (JINM & Pembangunan)

-           Ketua Jabatan Senibina

-           Ketua Jabatan Senibina Landskap

-           Ketua Jabatan Reka Bentuk Perindustrian

 

Kuatkuasa Pelantikan

5 Mac 2015 - kini

Kemaskini:: 20/09/2017 [arizy]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397694090
0389480017
B1566245603