FAKTA & ANGKA | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» MENGENAI KAMI » MAKLUMAT KORPORAT » FAKTA & ANGKA

FAKTA & ANGKA

Perkara

Bilangan

Pegawai Akademik

74

Pegawai Pengurusan & Profesional (Bukan Akademik)

6

Pegawai Pelaksana

46

Jumlah

126

 

Bilangan Keseluruhan pelajar Semester Kedua Sesi 2018/2019

Perkara

Bilangan

Bacelor Senibina Landskap

169

Bacelor Sains Senibina

153

Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)

147

Jumlah

469

 

Perkara

Bilangan

Master Sains

77

PhD

104

Master Senibina

84

Master Senibina Landskap

48

Jumlah

313

Fakta & Angka UPM

Kemaskini:: 15/08/2019 [zenaida]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397694090
0389480017
B1566246132