LATIHAN INDUSTRI | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» JARINGAN » LATIHAN INDUSTRI

LATIHAN INDUSTRI

Penyelaras Latihan Industri mengikut jabatan :

Nama Program

Maklumat Penyelaras

Bacelor Senibina Landskap

Dr. Mohd. Yazid Mohd. Yunos

Pensyarah Kanan

Jabatan Senibina Landskap

Fakulti Rekabentuk dan Senibina

Universiti Putra Malaysia

43400 UPM Serdang

Selangor.

 

Tel: 03-8946 4043/4092/4093

Emel: mohdyazid@upm.edu.my

Bacelor Sains Senibina

Dr. Wan Srihani Wan Mohamed

Pensyarah Kanan

Jabatan Seni Bina

Fakulti Rekabentuk dan Senibina

Universiti Putra Malaysia

43400 UPM Serdang

Selangor.

 

Tel: 03-8946 4078/4070

Emel: srihani@upm.edu.my

Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian)

Dr. Mohd. Shahrizal Dolah

Pensyarah Kanan

Jabatan Rekabentuk Perindustrian

Fakulti Rekabentuk dan Senibina

Universiti Putra Malaysia

43400 UPM Serdang

Selangor.

 

Tel: 03-8946 4077/4096

Emel: shahrizal@upm.edu.my

 

Kemaskini:: 07/11/2017 [s_afiqah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566250743