DOKTOR FALSAFAH (SECARA PENYELIDIKAN) | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» AKADEMIK » PENGAJIAN SISWAZAH » DOKTOR FALSAFAH (SECARA PENYELIDIKAN)

DOKTOR FALSAFAH (SECARA PENYELIDIKAN)

Program Doktor Falsafah (PhD) merupakan program pengajian pasca-siswazah tertinggi yang dikendalikan oleh Fakulti Rekabentuk dan Senibina, Universiti Putra Malaysia. Program ini mengambil masa di antara 2 sehingga 5 tahun untuk bergraduat. Ia ditawarkan secara sepenuh masa dan juga separuh masa.

Pelajar Program Doktor Falsafah (secara penyelidikan) akan dikendalikan oleh suatu jawatankuasa penyeliaan terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang kajian yang dipilih oleh pelajar. Fakulti Rekabentuk dan Senibina mempunyai ramai tenaga akademik yang mempunyai kelayakan PhD serta pengalaman dalam menyelia pelajar PhD. Fakulti ini juga mempunyai perpustakaan tersendiri yang dikongsi bersama dengan Fakulti Kejuruteraan (Perpustakaan Kejuruteraan dan Seni Bina). Universiti Putra Malaysia juga ada menawarkan bantuan kewangan terhad di bawah seliaan Sekolah Pengajian Siswazah UPM.

Bidang-bidang pengajian PhD yang ditawarkan di fakulti ini bergantung kepada kepakaran staf akademiknya. Ini termasuklah kepelbagaian dalam bidang seni bina landskap, seni bina, perancangan dan reka bentuk bandar, reka bentuk berintegrasi, reka bentuk perindustrian dan sebagainya.

Permohonan masuk ke program PhD boleh dibuat secara atas talian di laman sesawang Sekolah Pengajian Siswazah UPM (http://www.sgs.upm.edu.my/prospective_students-2964). Pemohon perlu menyediakan proposal penyelidikan untuk disertakan bersama dengan permohonan. Oleh yang demikian, pemohon digalakkan untuk menghubungi bakal penyelia untuk mendapatkan nasihat mengenai topik penyelidikan. Maklumat bakal penyelia dan bidang kepakaran masing-masing terdapat di laman sesawang fakulti ini.

Graduan program PhD mendapat peluang kerjaya di institusi pengajian tinggi, institusi pendidikan lain, institusi penyelidikan, dan juga jawatan-jawatan kanan di jabatan kerajaan dan juga swasta.

 

Syarat Kemasukan:

A. Bidang: PENGAJIAN LANDSKAP

i)   Ijazah Sarjana dalam bidang Reka Bentuk Landskap atau yang setara dengannya

B. Bidang: PENGAJIAN SENI BINA

i)   Ijazah Sarjana dalam bidang Seni Bina atau yang setara dengannya

C. Bidang: PERANCANGAN DAN REKA BENTUK BANDAR

i)   Ijazah Sarjana dalam bidang Alam Bina, Hartanah atau yang setara dengannya

D. Bidang: PENGAJIAN REKA BENTUK BERINTEGRASI

i)   Ijazah Sarjana dalam bidang Alam Bina, Hartanah, Reka Bentuk Perindustrian, Seni Halus atau yang setara dengannya 

E. Bidang: PENGAJIAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN

i)   Ijazah Sarjana dalam bidang Reka Bentuk Perindustrian, Alam Bina Hartanah atau yang setara dengannya


 

 

Kemaskini:: 13/11/2017 [m_syida]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397694090
0389480017
B1566250909