MASTER PENGURUSAN LANDSKAP LESTARI | FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
» AKADEMIK » PENGAJIAN SISWAZAH » MASTER PENGURUSAN LANDSKAP LESTARI

MASTER PENGURUSAN LANDSKAP LESTARI

              

 

 

 

PENDAHULUAN

            

 

 

 

 

 

Program Master Pengurusan Landskap Lestari memberi penekanan terhadap aspek pengurusan persekitaran yang efisien, inovatif, kreatif dan mesra alam ke arah pembangunan lestari. Program Master Pengurusan Landskap Lestari dibentuk untuk memberi penekanan terhadap pengetahuan lanjutan dalam amalan pengurusan landskap lestari, kemahiran mengaplikasi teknologi pengurusan landskap serta aspek etika dan profesionalisma dalam mengendalikan projek pengurusan landskap.

Matlamat program ini adalah untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai kemahiran teknikal lanjutan dalam bidang pengurusan landskap lestari selaras dengan keperluan semasa. Pelajar perlu menyempurnakan satu (1) tahun pengajian dan sekurang-kurangnya empat puluh (40) kredit sebagai syarat untuk bergraduat. 

 

 

SYARAT KEMASUKAN

 

 

Latar belakang seni bina Lanskap , Seni Bina , & Seni Bina Dalaman & bidang lain yang berkaitan

 

  • PNGK 3.00
  • PNGK 2.750 - PNGK 2.999 + 3 Tahun Pengalaman Kerja
  • PNGK 2.500 - 2.749 + 5 Tahun pengalaman Kerja

 

 

 

STRUKTUR PROGRAM

 

 

Struktur kurikulum program dirangka berdasarkan kepada elemen dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Universiti Putra Malaysia serta lain-lain badan berkuasa yang mengawasi dan memantau keberkesanan kurikulum yang dicadangkan. Pembelajaran program memberi penekanan terhadap pengetahuan lanjutan dalam amalan pengurusan landskap lestari, kemahiran mengaplikasi teknologi pengurusan landskap serta aspek etika dan profesionalisma dalam mengendalikan projek pengurusan landskap.

Pelajar perlu menyempurnakan sekurang-kurangnya empat puluh (40) kredit sebagai syarat untuk bergraduat.

 

                    Skema Pengajian bagi Program Master Pengurusan Landskap Lestari adalah seperti berikut:

 

SEMESTER 1

   

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

KREDIT

SLM5000

Landskap dan Kelestarian   

4(4+0)

SLM5100

Pengurusan Projek Landskap

3(2+1)

LAR5401

Ekologi Landskap Tropika

3(3+0)

LAR5801

Perundangan Landskap

3(3+0)

 

Elektif

3(2+1)

                                           JUMLAH JAM KREDIT

16

 

SEMESTER 2

   

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

KREDIT

SLM5001

Pengurusan dan Penyelenggaraan Kawasan Hijau   

3(2+1)

SLM5400

Persekitaran Hijau Bandar

3(3+0)

LAR5902

Kaedah Penyelidikan Seni Bina Landskap

3(3+0)

 

Elektif

3(3+0)

 

Elektif

3(2+1)

                                      JUMLAH JAM KREDIT

15

 

SEMESTER 3 (SEMESTER PENDEK)

   

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

KREDIT

SLM5998 / SLM5999

Disertasi Master /   

Projek Master*

6(0+6)

 

Elektif

3(3+0)

                                 JUMLAH JAM KREDIT

9

                                      JUMLAH JAM KREDIT UNTUK BERGRADUAT

40

  

 

YURAN

 

 

Pengiraan jumlah yuran jika pelajar menamatkan pengajian di dalam 2 Semester + 1 Semester Pendek 

PELAJAR TEMPATAN

 

BIL.

PERKARA

JUMLAH

   

1

Yuran Pengajian (Semester Pertama)

RM1,350.00

2

Yuran Pengajian (Semester 2 & seterusnya)   

RM1,100.00

3

Yuran Kredit (40 Kredit)

RM400.00 x 40

       Jumlah Keseluruhan 

RM18,450.00

 

 

 

PELAJAR ANTARABANGSA

 

BIL.

PERKARA

JUMLAH

   

1

Yuran Pengajian (Semester Pertama)

RM2,400.00

2

Yuran Pengajian (Semester 2 & seterusnya)   

RM2,150.00

3

Yuran Kredit (40 Kredit)

RM650.00 x 40

           Jumlah Keseluruhan

RM30,550.00

 

 PERTANYAAN LANJUT

 

 Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi kami di:

 Penyelaras Program: Ts. Emran @ Zahrin Mohamad Taram

 Email: emran@upm.edu.my 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemaskini:: 23/05/2023 [m_syida]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397694090
0389480017
SWMCOA~